fbpx
×

Hello, what you are looking for?

 Search
Logo Bravopera Logo Bravopera

Gianluigi Gelmetti


Average score

66

Best performance
Attila

66

Worst performance
Attila

66

Average conducting rating

75

Best conducting rating
Attila

75

Worst conducting rating
Attila

75